PHP, JavaSCRIPT, PostgreSQL
JavaSCRIPT RAW bibliotekos demonstaracinė-testinė aplinka     
ir kita, sukaupta per 15 metų, programavimo patirtis

PHP, HTML

Greitesniam kodo rašymui naudoju automatizuotą sistemą kodo generavimui pagal duomenų bazės struktūrą ir pritaikytą šabloną


Stulpelis
type
len
not null
constrain
 
id
int8
8
NOT NULL
nextval('ls_miestas_id_seq')
PRIMARY KEY
idx uniq
 
ls_salis_id
int8
8
 
idx
Fkey refer.: ls_salis(id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
 
eilnr
int2
2
 
pavadinimas
varchar
512
 

Sugeneruoto kodo pavyzdžio dalis:


  
	include_once('...global.../class_form.php');

	$fs = new Form();

	$fs->tag['ls_salis_id'] = array(
		0, //butini 
		10, //ilgis len:;size:8
		'int' //int8
	    ); 
	$fs->tag['pavadinimas'] = array(
		0, //butini 
		512, //ilgis len:512;size:512
		'' //varchar
	    ); 

	...

	if( isset($_POST['submit']) ){
		if( $fs->valid() ){

			$ls_salis_id = $db->int2db($_POST['ls_salis_id']);
			$pavadinimas = $db->text2db($_POST['pavadinimas'],1,512);

		...

		}
	}

	...

	echo $fs->row('id','id')->input(60, $attribute='', $elem_id='' );

		$arrSalys = array(''=>'--pasiringti--') 
					+ $pg->array_query("SELECT id, pavadinimas FROM ls_salys order by pavadinimas");

	echo $fs->row('Šalis','ls_salis_id')->select($arrSalys);

	echo $fs->row('Eil. Nr.','eilnr')->input(60, $attribute='', $elem_id='' );

	echo $fs->row('Miestas','pavadinimas')->input(180, $attribute='', $elem_id='' );

	echo $fs->row()->button('Išsaugoti');

	...** SQL užklausos dauomenų bazės struktūros gavimui yra čia

 
 
©2017 UAB Fromris & Ričardas Dabašinskas
www.fromris.lt & www.ricardas.eu
Programavimas PHP, Javascript, PostgreSQL:    
Tel.: +370 698 30482 [LT,RU], el. paštas: info@fromris.lt